ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

   Державний освітній заклад «Республіканський український теоретичний ліцей-комплекс» проводить набір:
      - в 1-і класи (на основі співбесіди);
      - в 2-7 проліцейські класи (на основі поточної успішності та співбесіди); 
      - в 8-і ліцейські класи (на основі проходження підготовчих курсів на базі ліцею-комплексу та тестування по іх завершенню) за такими напрямками:
      - фізико-математичний (класи: політехнічний, комп'ютерних технологій);
      - гуманітарний (класи: української філології, іноземних мов – англійської, французької, німецької, журналістики);
      - хіміко-біологічний (класи: хімічний, біологічний).
   Для іногородніх учнів надається гуртожиток.
В лицеї-комплексі працює школа мистецтв з 4 відділеннями: музичним, хореографічним, театральним і образотворчого мистецтва. Термін навчання в школі мистецтв 5 і 7 років.
   З 30 січня кожного року щосуботи з 9-00 на базі ліцею-комплексу проводяться підготовчі розвиваючі заняття для майбутніх першокласників:
      - розвиток пізнавальних здібностей;
      - формування психологічної готовності до школи;
      - розвиток дрібної моторики та ін. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до державного освітнього закладу
«Республіканський український теоретичний ліцей-комплекс»

   1. У початкову школу, проліцейські і ліцейські класи ліцею-комплексу приймаються учні незалежно від їх місця проживання, що пройшли конкурсний відбір. Порядок, форми, терміни конкурсного відбору та прийому вступників визначаються Радою ліцею-комплексу.
   2. Зарахування до ліцею-комплексу дітей, які пройшли конкурсний відбір, проводиться за рішенням педагогічної ради ліцею.
   Для зарахування вступників до ліцею-комплексу батьки (законні представники) надають наступні документи:
      а) у перший клас:
         1. заяву батьків (осіб, які їх замінюють);
         2. копія свідоцтва про народження дитини;
         3. медична карта;
         4. карта розвитку дитини (для дітей, що відвідували дошкільні організації освіти);
         5. документ, що підтверджує місце проживання дитини;
         6. 2 фотографії 3х4;
         7. копію паспорта одного з батьків;
      б) у наступні класи:
         1. заяву батьків (осіб, які їх замінюють) і (або) самостійну заяву (при досягненні 16 років);
         2. копія свідоцтва про народження дитини або паспорта громадянина ПМР;
         3. медична карта дитини;
         4. особиста справа учня та документ про рівень освіти або рівні засвоєння відповідної загальноосвітньої програми (довідка про поточну успішність, табель успішності, зведена відомість успішності учня, атестат про основну загальну освіту);
         5. документ, що підтверджує місце проживання дитини;
         6. 2 фотографії 3х4;
         7. копію паспорта одного з батьків.
         3.Адміністрація ліцею-комплексу зобов'язана ознайомити майбутніх ліцеїстів та їх батьків (законних представників) зі Статутом установи та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу в ліцеї-комплексі.
         4. Додатковий прийом учнів до ліцею-комплексу проводиться за наявності вільних місць, поданих документів про освіту та з урахуванням результатів вступного випробування, як правило, до початку навчального року за результатами конкурсу.
         5. Перехід з класу в клас учнів 1-8, 10 класів ліцею-комплексу здійснюється відповідно нормативно-правовим документам про проміжну атестацію та переведенню учнів в організаціях загальної освіти Придністровської Молдавської Республіки.
         6. Учні ліцею-комплексу, неуспішні з окремих навчальних предметів, або невідповідні пред'явленим Статутом вимогам, рішенням педагогічної ради можуть бути переведені до загальноосвітніх закладів.

автор: admin 31-03-2012, 13:19 Напечатать